Сви блогови Објављено: Septembar 20, 2018

I модул обуке у оквиру пројекта "Јачање конкурентности младих из Јагодине"

I модул обуке у оквиру пројекта "Јачање конкурентности младих из Јагодине" – „Како до првог посла“ у Јагодини од 26. до 28. октобра.

Пројекат "Јачање конкурентности младих из Јагодине" својим активностима јача положај младих са локала, радећи на њиховим компетенцијама потребним за тражена занимања. На тај начин, у директном раду са младима стимулишу се различити облици запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих. Развојем квалитетних обука, чији је програм довољно савремен и довоњно иновативан да обухвата развој знања и вештина неопходних за све постојеће облике подизања запошљивости, те самозапошљивости и самог предузетничког духа креира се ефекат локалног економског развоја. Такође, пројекат ће радити на међусекторској сарадњи користићи се локалним ресурсима који су на располагању у граду Јагодини, као што је то Национална служба за запошљавање, те развијен цивилни сектор – различите организације са којима је КЗМ већ имала искуства успешне сарадње и бизнис сектор – компаније које су заинтересоване за стручни и оспособљени млад кадар.

I модул обуке биће посвећен развоју вештина за проналажење првог посла.

Обука ће бити одржана у периоду петак - недеља (26-28.10.2018.)

Обука је бесплатана.

Пријаве на: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2sfoWragVne1-zcmljpSa0MCWNTvpYkpvl6dR4VUvfoKRnQ/viewform?fbclid=IwAR27MVo3KKCYdy0e67-oDOEpc5POaEDs1wSDk4-e2QiDvr9PWhEYtAab-kw“

За више информација позвати на број телефона: 0648433913