Инфо о пројекту

Пројекат "Јачање конкурентности младих из Јагодине" Града Јагодина и Канцеларија за младе града Јагодине подржан од стране Министарства омладине и спорта

Министар омладине и спорта, Вања Удовичић је са поредставницима 22 локалне самоуправе уговора о финансирању пројеката из области омладинске политике. На тај начин, јединицама локалне самоуправе додељено је 39.6 милиона динара, опредељених за реализацију 22 пројеката која имају за циљ решавање личних потенцијала младих и остваривања опште друштвене добробити. Јединица локалне самоуправе најзначајнији су партнер Министарства у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу и остваривању визије и циљева Националне стратегије за младе и Закона о младима.

"Имајући у виду да млади нису само будућност, већ да су пре свега садашњост нашег друштва, финансирањем пројеката на локалном нивоу, заједнички радимо на побољшању услова живота омладине широм Србије. Највећи изазов који овим путем заједно решавамо су питања активизма, квалитетног провођења слободног времена и повећања запослености, а пројекти за које су данас потписани уговори имају за циљ управо то, да буду подстицај младим нараштајима у организовању, друштвеном деловању и запошљавању", изјавио је министар Вања Удовичић.

На наше велико задовољство један од пројеката је и пројекат "Јачање кокурентности младих из Јагодине".

Пројекат "Јачање конкурентности младих из Јагодине" својим активностима јача положај младих са локала, радећи на њиховим компетенцијама потребним за тражена занимања. На тај начин, у директном раду са младима стимулишу се различити облици запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих. Развојем квалитетних обука, чији је програм довољно савремен и довоњно иновативан да обухвата развој знања и вештина неопходних за све постојеће облике подизања запошљивости, те самозапошљивости и самог предузетничког духа креира се ефекат локалног економског развоја. Такође, пројекат ће радити на међусекторској сарадњи користићи се локалним ресурсима који су на располагању у граду Јагодини, као што је то Национална служба за запошљавање, те развијен цивилни сектор – различите организације са којима је КЗМ већ имала искуства успешне сарадње и бизнис сектор – компаније које су заинтересоване за стручни и оспособљени млад кадар.

У склопу пројекта Канцеларија за младе ће уз помоћ стручних сарадника произвести: 

  • веб сајт КЗМ
  • креирати 4 засебне обуке за повећање конкурентности младих на тржишту рада
  • спроведене 4 обуке за 120 младих
  • одржати конференцију "Конкурентни и млади"

На конкурс су стигле 66 пријаве а јединице локалне самоуправе у којима се спроводе пројекти су поред  Јагодине су: Краљево, Чачак, Лозница, Зајечар, Рековац, Рача, Дољевац, Алексинац, Нова Варош, Крушевац, Ужице, Нови Сад, Сремска Митровица, Ивањица, Сомбор, Крагујевац, као и у градским општинама Земун, Обреновац, Чукарица, Врачар и Звездара.

Пројекат ће бити споведен у периоду септембар – децембар. Укупна вредност пројекта износи 1.374.500 динара.