Стратешки циљеви омладинске политике у Јагодини

 

 1. Унапређење локалних ресурса неопходних за побољшање положаја младих и спровођење омладинске политике:
  • Унапређење рада Канцеларије за младе и других актера институционалне локалне омладинске политике  
  • Формирање Савета за младе и Омладинског форума града Јагодине
  • Подстицај учешћа НВО и пословног сектора у одрживости програма унапређења положаја младих
  • Развој локалне омладинске политике која се спроводи у оквиру институција и ван њих
  • Унапређивање и информисање о омладинској политици у руралним срединама
 2. Унапређење локланих ресурса неопходних за спровођење активности из области инклузије:
  • Креирање едукативних активности које се односе на инклузију и укључују све младе
  • Повећан обим подршке имплементаторима активности са локала које се односе на препознатљивост и категоризацију младих из осетљивих група
  • Стварање системских одговора као подршке активном учешћу младих из осетљивих група
  • Развој капацитета службеника институција са локала за спровођење и праћење инкулзивних пракси
 3. Развијање просторних капацитета и пружање институционалне подршке младима у Јагодини:
  • Млади имају простор за себе који могу неометано и бесплатно да користе ( Омладински клуб, Омладниски центар)
  • Млади имају на располагању градске институције
  • Млади имају доступан сервис за решавање својих проблема и провођење слобоног времена (Савез за младе, Омладински форум, Градски парламент студената и ученика)
 4. Унапређивање локалне омладинске политике кроз успостављање и развој сарадње са другим релавантним актерима на националном и међународном нивоу:
  • Умрежавање са кровним организацијом у области омладинске политике
  • Размена искустава са КЗМ у региону и ЕУ
  • Сарадња са другим организацијама са циљем остваривања задатих циљевa